IATI SİSTEMİ WEB ONLINE SERVİSİ KULLANIM KOŞULLARI

1.IATI’NİN WEB ONLİNE SERVİSİNİN KULLANIMI

1.1.IATI Sistemi’ne ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesi koşuluyla “”Kullanıcı” ya sunulmaktadır. Kullanıcı herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ni kullanması durumunda, IATI Sistemi’ni kullandığını ve bu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir.

1.2.Kullanıcı’nın AWEB BesirSeyahat web sitesi üzerinden satın aldığı biletler IATI Sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. IATI Sistemi, internet üzerinden acentelere online olarak uçak bileti rezervasyonu ve satışı, otel satışı ile ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen satış kanalına verilen isimdir.

1.3.Kullanıcı, gerek kendi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir.

1.4.Ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesi aracılığıyla bilet satın alırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul ve beyan eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal AWEB BesirSeyahat’ne bildireceğini, şahsi bilgilerinin AWEB BesirSeyahat ve IATI tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir.

1.5.IATI, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi aracılığıyla, IATI sistemi üzerinden hizmet almasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

1.6.Kullanıcı, IATI Sistemi aracılığı ile satın aldığı ürünler ya da hizmetleri üçüncü taraflara satamaz.

1.7.Kullanıcı IATI Sistemi veya AWEB BesirSeyahat Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir:

(i) IATI Sisteminin veya içeriğinin ticari yahut pazarlama maksatları için kullanılması;

(ii) Yazılı olarak IATI’nin önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla IATI Sistemi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;

(iii) Bu Web Sitesi’nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi’ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;

(iv) Takdir hakkı IATI’ye ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;

(v) IATI tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla IATI Sisteminin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;

(vi) IATI tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine “frame edilmesi”, “olduğu gibi kopyalanması” veya diğer şekillerde dahiledilmesi;

(vii) Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, IATI tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.

(viii) Kullanıcının Web Sitesi’nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.

2. WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ÜRÜNLER VE HİZMETLER SATIN ALINMASI

2.1.IATI Sistemi Kullanıcı’ya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kişiler) (bundan sonra “Tedarikçi” olarak anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişme imkanı sağlar. Bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçi’lerden satın alabilir.

2.2.Kullanıcı’nın, seçtiği bir Tedarikçi’nin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptığı rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçi’nin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcı’ya hazırlanan uçak biletleri, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçi’nin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder.

2.3.Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçi’sinin sorumluluğundadır.

2.4.Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçi’leri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymak konusunda Kullanıcı karşısında sorumludur. IATI, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

2.5.Kullanıcı, IATI Sistemi ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını belirtmelidir. IATI, Kullanıcı’nın siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcı’nın telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı tarafından IATI aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.6.Kullanıcı’nınIATI Sistemi ile AWEB BesirSeyahat web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve on-line bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan IATI sorumlu değildir.

2.7.Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

2.8.Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında IATI tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz.

Ücret iadesi, Tedarikçi’nin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız kart sahibine, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır.

3. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

3.1 AWEB BesirSeyahat Web sitesine kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur.

IATI, bilgileri sadece bu web sitesinde işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcı’nın ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir.

Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcıların zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar.

3.2.IATI’ye kayıt olmakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam mesajlarını da alabileceğini kabul etmiştir.

3.3.IATI, Kullanıcı’nın kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. IATI ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesinden diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez. AWEB Sistemi, çerezlerin kullanımı kabul eder. Bir çerez, tarayıcının bilgisayarın sabit diskinde depoladığı bir bilgi parçasıdır. AWEB sistemi dahilindeki dolaşımlarda oluşmuş çerezlerin bir kısmı sabit diskte kaydedilirken bir kısmı ise dolaşım süresince korunur, tarayıcının kapatılması neticesinde silinir. Çerezlerin sabit diskte kayıtlı tutulmasının amacı AWEB sistemine tekrar girişlere kullanıcıları tanımlamaktır. Tarayıcıların çoğunluğu çerezlerin kullanımı otomatik olarak kabul eder ama bunu durdurmak için tarayıcının yapılandırmasını değiştirmek çoğu kez mümkündür. Kullanıcı çerezleri almamayı tercih etse bile, ürün ya da hizmetlerin satın alınması da dahil olmak üzere, Web Sitesindeki hizmetlerin çoğunluğu kullanılabilir.

3.4.IATI Sisteminin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) IATI’nin münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. IATI Sisteminde kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

3.5.Bu Web Sitesindeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır.

3.6.Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, IATI tarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle IATI aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin rezervasyonları, onayları ve/veya gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, IATI, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır.

3.7.Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, IATI sistemini ve müşterilerini korumak veya IATI’nin işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, IATI, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. IATI’nin söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, IATI’nin Gizlilik Politikası’nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır.

3.8.IATI herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.